کلسترول ماده ای است که در سلول های بدن و جریان خون وجود دارد.بدن از کلسترول برای ساخت اجزای سلولی، هورمون ها، ویتامین D و سایر کارها استفاده می کند.