این تمرین فقط ۶ دقیقه بسیار پر سرعت است و شکم و هسته بدن شما را با چالشی جدید رو به رو خواهد کرد! این تمرین بسیار منحصر بفرد است چرا که هسته بدن شما از جمله لگن و عضلات شکمی را به شکل جدید درگیر خواهد کرد.