آیا شما به بیماری سندروم متابولیک، دچار هستید؟ تا چه حد این بیماری را می شناسید؟ به مجموعه ای از عوامل که باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری هایی از جمله: بیماری های قلبی، دیابت و همچنین سکته می شوند، سندورم متابولیک گفته می شود.