برای ازبین بردن لکه های روی پوست از برخی روش های درمانی مختلف می توانید کمک بگیرید. خال های روی پوست در دوران پیری افزایش پیدا میکنند، حضور درمعرض نور آفتاب عاملی برای افزایش لک های روی پوست به شمار می رود. درمان با لیزر رایج ترین راه برای رفع انواع لک های پوستی به شمار می رود به توصیه ای متخصصین پوست در این باره دقت کنید.