ممکن است بدن شما یک سری علائم خفیف را نشان دهد که فکر نکنید مربوط به بیماری قلبی(Heart disease) باشند. اما این علایم بیانگر وجود یک مشکل اساسی در قلب تان باشند. شاید شما دچار یک مشکل قلبی هستید اما هرگز از آن مطلع نبوده اید. متاسفانه تعداد افرادی که بر اثر یک مشکل قلبی جان شان را از دست می دهند زیادند و این در حالی است که برخی از آن ها هرگز از بیماری خود خبر نداشته اند. پنج علامت زیر منحصرا مربوط به بیماری قلبی نیستند، اما بهتر است که حتما بررسی شوند.