حتماً برای شما هم پیش آمده که به رغم دوش گرفتن یا تعویض لباس‌ها از بوی نامطبوع بدن رنج ببرید. اسپری، ادکلن و خمیردندان هم انگار بی تأثیر است. این مقاله را حتما بخوانید!