سرطان ریه یکی از بیماری هایی است که افراد زیادی را درگیر خود کرده است بخصوص افرادی را که بیشتر در معرض دود دخانیات قرار دارند. طبق آماری که انجمن ریه ی آمریکا، ارائه داده است، ان دسته از مردانی که سیگاری هستند، بیست و سه برابر بیشتر احتمال مبتلا شدن به سرطان ریه را دارند.