تحقیقات جدید حاکی از آن است که بچه‌های نخست خانواده از آنجا که از نظر ذهنی بیشتر توسط والدین برانگیخته می‌شوند، نسبت به خواهر و برادران بعد از خود باهوش‌ترند.

محققان دانشگاه ادینبورگ در مطالعات اخیر خود دریافتند که کودکان اول خانواده نسبت به سایر خواهر و برادران خود باهوش‌ترند. آنها بر این باورند که فرزندان نخست خانواده در مراحل ابتدایی رشد از سوی والدین خود تحریک و انگیزه ذهنی بیشتری دریافت می‌کنند و همین امر در باهوش‌تر شدن آنها تأثیر مستقیم دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار والدین بعد از تولد فرزندان بعدی تغییر می‌کند به طوری که ذهن فرزندان را کم‌تر تحریک می‌کنند و همچنین در فعالیت‌های کم‌تری با فرزندان بعدی خود مانند کتاب خواندن یا نواختن موسیقی توسط فرزندشان شرکت می‌کنند.

دانشمندان در آزمایش‌های خود نشان دادند که فرزندان اول خانواده در تست‌های IQ که از آنها گرفته می‌شود، نسبت به سایر خواهر و برادران کوچک‌تر از خود حتی در سن یک سالگی نمرات بالاتری را کسب کردند.
در واقع، پژوهشگران در تحقیقات خود موضوع اثر ترتیب تولد فرزندان را مورد توجه قرار داده‌ و اعلام کرده‌اند که فرزندان اول خانواده‌ها معمولا بیشترین و بالاترین سطح آموزشی و دستمزد را در سال‌های بعد زندگی خود دریافت می‌کنند.

منبع: سلامت آنلاین